Vi är iso 9001 och 14001 certifierade

Vi kvalitetstestar allt vi demonterar.
Vi dränerar alla vätskor och köldmedia direkt när bilen kommer till oss
därefter demonteras batteri, balansvikter, däck, glas
och komponenter som innehåller kvicksilver och bly.
Alla farliga vätskor och övrigt avfall sänds för destruktion och energiåtervinning till STENA RECYCLING AB.