Obs! Delen ska vara fackmannamässigt monterad för att garanti ska gälla.

Vid reklamation kontakta Autodemontering TT AB först. Kuranta delar i vilka ingrepp gjorts, utan vårt medgivande, återtages ej. Motor, växellåda och bakaxel; 30 dagars bytesrätt från leveransdatum. Övriga delar 8 dagar.
Bytesrätt omfattar endast levererat material. Demonterings- och monteringskostnader betalas ej. För komponenter som medföljer motorn, som t.ex. kopplings-, vattenpumps-, bensinpumps-, kamremmars-, EGR-ventils-, fördelares-, förgasarens-, insprutnings funktionsduglighet ansvaras ej.
En returavgift på 20 procent av varans pris dras av vid återlämnandet av ej defekta delar. Begagnade och nya elektronikkomponenter samt nya hembeställda varor återtages ej.
Returnerade delar utan kvitto/följesedel behandlas ej. Varor under 300 kr inköpspris, återtages ej. Självplockade delar återtages ej. Vi löser ej ut returer mot efterkrav el. postförskott. Orsak till retur måste anges.
TRANSPORTSKADOR
Synliga fel på emballaget skall OMGÅENDE anmälas till utlämnaren. Vid skadat gods ska du som kund anmäla det till transportören. Emballage måste sparas och finnas tillgängligt för besiktning av transportören, annars godtas inte reklamation av transportskada, Autodemontering tar inte på sig ansvar för transportskador utan alla transportskador regleras av respektive transportföretag.
Vid samtliga returer måste kopia på följesedel, faktura eller kontantnota bifogas, även vår retursedel måste vara ifylld. För returer som saknar dokumentation ansvarar Autodemontering inte längre än 7 arbetsdagar, därefter kan inte avsändaren göra ersättningsanspråk på returnerad vara.
EJ UTLÖST GODS
För outlösta paket debiteras frakten + returavgiften och en hanteringskostnad 20% av delen.
KOM IHÅG
-att aldrig köra motorn utan termostat. -att motorn ryker vid start på grund av konserveringsolja. -att motorn enligt KO ska vara fackmannamässigt monterad för att bytesrätt skall gälla. - att levererade motorer, växellådor, bakaxlar etc. alltid är urtappade på olja. Obs! Delen ska vara fackmannamässigt monterad för att garanti ska gälla.
RETURSEDEL
Markera med X orsak till returen. Lämna förklaring nedan
Ångrat köpet / FelbeställtFungerar ejDefekt / SkadadFelexpedieringAnnat
Returvaror ska paketeras väl och återsändas med samma fraktsätt som leverans från oss inte mot lösen! Transportskador ska av mottagaren anmälas omgående till berörd transportör.
Återbetalning ska ske till: BGnr: PGnr: Bankgiro: (clearingnr) (kontonr) Telnr dagtid inkl riktnr: