Årets Företagare år 2008

 

Årets Företagare år 2008

Årets pris går till Autodemontering AB och Tommy Johansson med hustru Catharina.
Motivering;
”Årets Företagare har genom sina idéer och sitt arbete utvecklat Näringslivet i Sjöbo Kommun. Utdelningen tilldelas den som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare och som genom sin handlingskraft och nytänkande tillför företagandet nya dimensioner. Ett sunt företagande leder till tillväxt som ger välstånd vilket alla vill ha.
Återanvändning och Återvinning är två honnörsord för Årets Företagare år 2008.”

Korrekt demontering av fordon och snabb registrering i bildels databasen gör att den främsta handeln sker genom postorderhandel via Internet, inte bara i Sverige utan även i hela Norden.
Självplock, en tjänst för de mer närbelägna kunderna, där kunden själv demonterar och införskaffar sig behövda delen till ett lägre pris är en utvecklad nisch för Årets Företagare. Återvinning är det slutgiltiga för det material som kvarstår efter att allt som går att återanvända plockats bort. När allt är sönderplockat, så pressas det kvarstående materialet av fordonet i den egna pressen.

Kuriosa;
Tommy Jonasson anställdes 1980 som en driftig grabb vid företaget. 
År 1995 tog han över ägarskapet. 
År 2001 började även hustrun en tjänst i firman. 
Idag är 14 personer anställda i verksamheten.
Alltsedan starten har verksamheten kontinuerligt utvecklats och moderniserats. Tidigt började man certifiera sig, utifrån inte bara miljöpåverkan utan även materialpåverkan och kvalité på de produkter som levereras. Idag arbetar man mot ytterligare ökad miljömedvetenhet, inte bara internt utan även
hos konsumenten dvs. kunden.
Under år 2008 byggdes det en ny lokal på ny mark. I och med denna satsning och utveckling kunde Årets Företagare år 2008 ytterligare svara upp mot efterfrågan från sina kunder.

Bildemontering är en av de äldsta återvinningsverksamheterna i Sverige. Idag är 147 företagare anslutna till SBR Sveriges Bilskrotares Riksförbund, varav Autodemontering är en av dessa.
Under år 2008 skrotades 180 000 fordon i Sverige. 67% av dessa för återvinning eller återanvändning hos auktoriserade bildemonteringar.
Autodemontering i Sjöbo demonterade förra året 567 fordon (bil, husvagn och/eller släpvagn).
Genom Tommy Johanssons försorg är Autodemontering i Sjöbo märkesdemonterare för 8 olika bilmärken och arbetar med 3 olika försäkringsbolag.